Monday, March 19, 2012

Golongan Rabbaniyun

"Rabbaniyun"

"Dan berapa banyak dari Nabi-Nabi (terdahulu) telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan (agama) Allah dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula tunduk (kepada musuh). Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar." (Surah al Imran, 146)

Potongan ayat diatas memberi suatu gambaraan tentang para anbiya terdahulu serta golongan yang bersama mereka dalam usaha mendirikan kalimah Allah. Di dalam bahasa Arab, golongan ini dinamakan "rabbaniyun".

Golongan "rabbaniyun" inilah yang mendokong dan membantu dalam mendirikan kebenaran di alam maya ini. Di dalam usaha itu, mereka juga melalui kesusahan dan penderitaan melawan arus kegelapan yang merupakan "status quo" - iaitu individu yang mendustakan kebenaran dari Allah (swt).

Gambaran kesusahan yang diharungi oleh golongan "awwalin" ini dirakamkan didalam potongan ayat dibawah:

Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu (ujian dan cubaan) seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan (kemusnahan hartabenda) dan serangan penyakit, serta digoncangkan (oleh ancaman bahaya musuh), sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya: Bilakah (datangnya) pertolongan Allah?" Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat (asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah). (Surah al Baqarah, 214)

Tidak dapat dibayangkan betapa besar ujian Allah justeru menyebabkan golongan yang tentu mempunyai iman yang kental, jika berbanding dengan kita hari ini, mengujarkan "Bilakah pertolongan Allah?".

"Tarqiyah al Intaj" (Peningkatan yang Membangunkan)

"Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat (mendapat pelajaran)." (Surah Ibrahim, 24 - 25)

Apakah usaha yang telah dilakukan oleh para Nabi-nabi dalam mendidik daya tahan golongan "rabbaniyun" yang bersama mereka itu?

Ayat diatas memberikan sebuah illustrasi sebatang pohon yang baik. Kekuatan pohon itu tentu sekali ada di akarnya yang teguh. Seandainya akar pohon itu lemah, maka mudahlah ia tumbang. Apabila akar ia kuat, maka pohon itu akan membesar tinggi dan dalam masa yang sama memberi manfaat kepada sekelilingnya.

Begitulah para "rabbaniyun" ini, asas yang menjadi akar didalam mereka adalah keimanan yang kental serta tawakkal dan pengharapan yang tinggi kepada Tuhan mereka. Dengan keimanan yang sebegitu, apa sahaja ujian yang didatangi mereka tidak sama sekali merubah semangat dan cinta mereka kepada perjuangan yang diharungi. Pada masa yang sama, mereka menjadi manfaat kepada sekeliling mereka.

Semoga Allah (swt) mengurniakan kita, sifat-sifat rabbaniyun ini agar kita disertakan didalam golongan ini. Ameen.

No comments: